Återvinning & välgörenhet

För en bättre miljö?

Återvinning & välgörenhet
Återvinning & välgörenhet
Återvinning & välgörenhet
Vi hjälper dig att antingen återvinna det du inte vill ha kvar eller att köra det till välgörenhet. Om du till exempel vill få bort vissa möbler vid en flytt som du inte tänker behålla kan vi hjälpa dig att transportera bort dessa. Beroende på hur många möbler det rör sig om kan det tillkomma en kostnad men som standard vid flytt gör vi det gratis. Den extra kostnaden tillkommer om det är många möbler eller väldigt mycket sopor. Hör av dig till oss för att diskutera hur mycket det rör sig om.
Tillsammans tar vi ett beslut som passar dig.
 
Återvinning
Om du vill bli av med till exempel sopor, kartonger, plast, papper eller liknande material kör vi bort det till återvinningen utan extra kostnader, vid bokning av annan tjänst, så länge det rör sig om rimliga mängder. Hör av dig till oss via e-post eller telefon om du undrar ungefär hur mycket det kan innebära för dig.
Vi kan inte ta emot kemikalier eller andra miljöfarliga produkter då de inte får slängas på återvinning av företag.
 
Välgörenhet
Vid en flytt är det vanligt att göra sig av med möbler som inte är tänkta att ta med till det nya stället. Då kan vi hjälpa dig att antingen lämna möblerna till välgörenhet, som till exempel Erikshjälpen, eller åka med dessa till återvinningen beroende på skicket. Vi rekommenderar alltid att lämna till välgörenhet när möblerna är i hyfsat skick eller bättre men du får såklart bestämma det själv. Så länge det rör sig om rimliga mängder möbler kör vi bort dessa utan kostnad men om det rör sig om mycket extrajobb kan det tillkomma en extra kostnad.