Rutavdrag för flytthjälp och städning 2020

Så fungerar rutavdrag när du anlitar Brynäs Expresss

När du tar hjälp av oss på Brynäs Express är det vissa tjänster som är giltiga för rutavdrag. Det rör sig bland annat om städning, packning, flytt mellan bostäder, flytthjälp med möbler från förråd till bostad och förberedelser inför transport. När du får ett prisförslag från oss är då rutavdraget inräknat i det, men viktigt att tänka på är att transport inte är giltigt för avdrag. Genom rutavdraget får du en billigare prislapp och kan lägga pengar på annat roligt!

Villkor för att få rutavdrag

För att du ska kunna ta del av rutavdraget behöver du uppfylla en del villkor och lämna korrekta uppgifter till utföraren som du har anlitat.
 
Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Höjt rutavdrag för personer under 65 år

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.
​​​​​​​

Krav på dig som köpare:

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden

För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete.
Krav för rutavdrag:
 • Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.
 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz.
 • Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för

 • flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden
 • flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden
 • ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport
 • arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget
 • upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • flyg- eller båttransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden
 • bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Städning

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden.

Rutavdrag ges för

 • dammsugning, dammtorkning, diskning och fönsterputsning
 • städning av skåp, lådor, kyl och frys samt altaner
 • flyttstädning och inflyttningsstädning samt nödvändig flytt av möbler för att städ- och rengöringsarbete ska kunna utföras
 • enklare rengöring av spisfläkt i samband med vanlig städning
 • städning i en stuga eller fritidsbostad som hyrs under kortare eller längre tid.

Inget avdrag ges för

 • städning som är direkt föranledd av ett byggarbete
 • städning som är direkt föranledd av avloppsrensning eller rengöring av imkanaler
 • grovstädning med mer avancerad utrustning, till exempel högtryckstvättar eller skur- och golvboningsmaskiner, eller för hyra av sådan utrustning
 • grovrengöring av soffa och andra möbler om arbetet kräver en specialmaskin
 • poolrengöring
 • städning av gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, till exempel ett trapphus eller en gemensam tvättstuga
 • ommöblering och omstrukturering av hemmiljön, så kallad homestyling.